Missie

Scouting Lucas biedt kinderen en jongeren diverse en uitdagende activiteiten gericht op plezier, ontwikkeling en een groeiende verantwoordelijkheid.

 

Visie

Scouting Lucas is een groep waar iedereen welkom is en zichzelf kan zijn. Tijdens de opkomsten doen we uitdagende en diverse activiteiten waar we plezier aan beleven. Van jeugdlid tot kaderlid, we ontwikkelen ons tijdens de activiteiten die we doen en dragen allen ons eigen steentje bij. Dit doen we samen in onze speltakken, de groep, de regio en (inter-)nationaal en maken hierbij vriendschappen voor het leven.

Onze activiteiten sluiten aan bij de spelvisie SCOUTS van Scouting Nederland.

 

Kernwaarden

  • Samen: we gaan respectvol met elkaar om en met onze omgeving. We communiceren open met elkaar, geven grenzen aan en respecteren andermans grens. Zo bieden we een veilige omgeving. Door samen met de groep activiteiten te organiseren zorgen we voor binding en een hechtere groep. Jeugdleden zien dat we uitmaken van een groter geheel.
  • Identiteit: iedereen kan en mag zichzelf zijn, ieder kan zijn eigen identiteit uitdragen
  • Ontwikkeling: het stimuleren van de ontwikkeling staat centraal, zowel sociaal-emotioneel als motorisch, rekening houdend met de individuele ontwikkeling van elk kind. Daarnaast krijgen zij bij scouting een toenemende zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.
  • Uitdaging: kinderen en jongeren leren nieuwe vaardigheden en verleggen hun eigen grenzen door middel van uitdagende activiteiten.
  • Natuur: we zijn graag buiten en dragen zorg voor de natuur.
  • (Inter-)nationaal: We stimuleren leden om mee te doen aan regio- of landelijke activiteiten en de kaderleden in de organisatie hiervan. We vinden het belangrijk een bijdrage te leveren aan de mogelijkheid voor leden om buiten de eigen groep aan activiteiten deel te nemen om zo hun belevingswereld te vergroten en met diverse mensen samen te werken en plezier te beleven.

 

Spelvisie SCOUTS

Samen
Dit element staat voor de betrokkenheid die je als scout hebt met de maatschappij, voor de onderlinge verbondenheid die scouts over de gehele wereld met elkaar voelen en voor het internationale aspect binnen Scouting.

Code
Dit element staat voor de normen en waarden (de ‘spelregels’), de ceremoniën en het fundament van Scouting.

Outdoor
Dit element staat voor het buitenleven, waarbij de natuur niet alleen wordt gezien als omgeving waarin het spel van Scouting gespeeld wordt, maar ook als opvoedende waarde.

Uitdaging
Dit element staat voor de persoonlijke ontwikkeling van scouts. Scouting is niet alleen een plezierige vrijetijdsbesteding, maar biedt ook mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen en steeds weer je grenzen te verleggen.

Team
Dit element staat voor het werken in subgroepen (oud leert jong) en de toenemende zelfstandigheid van de jeugdleden.

Spel
Staat voor het Scoutingspel zelf, de veelzijdigheid ervan, de thematiek en het aanspreken op de creativiteit (zowel in fantasie als het creatief zijn in oplossingen).